Obchodná akadémia
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznam a podmienky vstupu do školy

Oznam a podmienky vstupu do školy
Dávame do pozornosti aktualizované  podmienky vstupu do priestorov školy a aktualizované usmernenia MŠVV a Š v súvislosti s aktuálnou situáciou.

PODMIENKY  VSTUPU   DO PRIESTOROV ŠKOLY

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (tlačivo je k dispozícii na vrátnici). Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka školy.

Na komunikáciu vyššie uvedených cudzích osôb so školou počas stránkových, resp. konzultačných hodín odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, telefonický), osobný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľky školy za vyššie uvedených podmienok.

 

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-1692020/