Obchodná akadémia
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Otvorenie školského roka 2020/21

Otvorenie školského roka 2020/21
Všetkých žiakov srdečne pozývame na otvorenie školského roka, ktoré sa tento rok uskutoční netradične. Už sa na vás tešia  VAŠI UČITELIA:)

Špeciálne usmernenie pre žiakov a rodičov  pri otvorení školského roku 2020/2021

Otvorenie školského rok 2. 9. 2020 sa nebude organizovať hromadne, nástup do školy bude rozdelený do časových úsekov.

Zraz žiakov pred budovou školy:

- prvý ročník  8,00  h  

- druhý ročník  9,00  h   

- tretí ročník  9,20 

- štvrtý a piaty ročník  9,40  h .

 

Pri prvom nástupe do školy žiak prinesie vyplnený a od zákonného zástupcu  podpísaný               Dotazník_a_vyhlásenie (plnoletí žiaci podpíšu sami) a zároveň Vyhlásenie_o_bezinfekčnosti.

 

Doplňujúca informácia pre žiakov I. ročníka:     

Na dverách budovy školy budú zoznamy žiakov s rozdelením do jednotlivých tried a s menami triednych učiteľov. Tí si svojich žiakov pred školou zorganizujú a následne privedú do tried. Žiaci hneď v tento prvý deň dostanú preukazy ISIC a potvrdenie o návšteve školy pre rodičov.

 

Obdobie od 2. 9. 2020 do 15. 9. 2020

  • Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane svojej triedy.
  • Žiaci musia mať na každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (posilňovňa) sa nevyužívajú a telesná výchova sa realizuje podľa jedine v exteriéri.
  • V tomto období nebude možné vydávanie obedov, žiaci budú mať vyučovanie len v dopoludňajších hodinách. 

Obdobie od 3. 9. 2020 do odvolania

Príchod žiakov do školy bude rozdelený do časových úsekov nasledovne

I. ročník  7,30 – 7,40 h I

II. a  III. ročník 7,40 – 7,50 h

IV a V. ročník 7,50 – 7,55 h

  • Po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (plnoletí žiaci podpisujú sami), nájdete tu: Dotazník_a_vyhlásenie
  • Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

POSTUP PRI PODOZRENÍ NA OCHORENIE

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.
  • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne je umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a škola kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. V prípade plnoletého žiaka je kontaktovaný zástupca na požiadanie, resp. žiak samostatne opustí školu s priepustkou pre žiaka.

Viac informácií  nájdete tu: https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/

 

Ubezpečujeme rodičov a študentov, že škola bude  v rámci svojich možností neustále  zabezpečovať prevádzku v súlade s opatreniami RÚVZ  v záujme ochrany zdravia svojich žiakov a zamestnancov.  

 

Ing. Jana Šebestová, riaditeľka

 

 

 

 

 

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.