Obchodná akadémia
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

2. kolo prijímacieho konania

2. kolo prijímacieho konania
2. kolo prijímacieho konania pre školský rok 2020/21

Riaditeľka Obchodnej akadémie Imricha Karvaša Bratislava vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania pre tieto študijné odbory:

1.  študijný odbor 6317 M74 obchodná akadémia, 5-ročné bilingválne štúdium v nemeckom jazyku pre žiakov 9. a 8. ročníka ZŠ

2. študijný odbor 6317 M obchodná akadémia (s rozšíreným vyučovaním ANJ) pre žiakov 9. ročníka ZŠ

 

Kritériá prijímacieho konania platia tie isté ako pre 1. kolo prijímacieho konania (nájdete v časti ŠTÚDIUM), pričom do do 2. kola prijímacieho konania bude zaradená každá platná  prihláška, ktorá bude doručená do školy  do 19. júna 2020.