RSS Obchodná akadémia http://oaikba.sk RSS kanál obce Obchodná akadémia sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 2. kolo prijímacieho konania http://oaikba.sk/sprava/22343/n 22343 2. kolo prijímacieho konania  pre školský rok 2021/22 http://oaikba.sk/data/news/oaikba.sk/2021/kvet-lotos-voda_50d413_sm.jpg Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2020/21 http://oaikba.sk/sprava/22061/n 22061 Výsledky prijímacieho konania, 5. -ročná obchodná akadémia - bilingválne štúdium v nemeckom jazyku http://oaikba.sk/data/news/oaikba.sk/2021/vcela-luka-kvet_3b6908_sm.jpg Výsledky prijímacieho konania, Obchodná akadémia s rozšíreným vyučovaním ANJ http://oaikba.sk/sprava/22044/n 22044 4- ročné štúdium, Obchodná akadémia s rozšíreným vyučovaním ANJ http://oaikba.sk/data/news/oaikba.sk/2021/motyl-kvet-priroda_0bb05f_sm.jpg Ruže pre učiteľov k sviatku http://oaikba.sk/sprava/20602/n 20602 Ku Dňu učiteľov:) http://oaikba.sk/data/news/oaikba.sk/2021/romantika-ruza_4bc83d_sm.jpg 2% dane http://oaikba.sk/sprava/18966/n 18966 Ďakujeme za poukázanie 2% z vašich daní! http://oaikba.sk/data/news/oaikba.sk/2021/vcela-plast-ul-med_009793_sm.jpg Informácie pre záujemcov o štúdium http://oaikba.sk/sprava/17124/n 17124 Pre ďaľšie informácie o štúdiu na našej škole nás neváhajte kontaktovať. http://oaikba.sk/data/news/oaikba.sk/2021/cesta-dialnica-trava_617aef_sm.jpg Víťazstvo z Prahy:) http://oaikba.sk/sprava/16878/n 16878 Green Wall, s.r.o, naša úspešná cvičná firma zvíťazila aj v Prahe:) http://oaikba.sk/data/news/oaikba.sk/2021/romantika-ruza_7832b5_sm.jpg Šťastný Nový rok 2021:) http://oaikba.sk/sprava/15941/n 15941 Všetkým  žiakom, rodičom a všetkým ľuďom dobrej vôle prajeme zdravie, šťastie  a veľa osobných, študijných a pracovných úspechov  v roku 2021:) Kolektív učiteľov OAIKBA http://oaikba.sk/data/news/oaikba.sk/2021/vrch-luka-kvety_511ce9_sm.jpg Fantastický úspech našich cvičných firiem http://oaikba.sk/sprava/15103/n 15103 Green Wall, s.r.o  - 1. miesto  a  SkiWinter Line, s.r.o - 3. miesto v hlavnej súťaži http://oaikba.sk/data/news/oaikba.sk/2021/vlak-doprava-expres_26ec84_sm.jpg Jesenné prázdniny -zmena! http://oaikba.sk/sprava/14660/n 14660 Jesenné prázdniny - zmena http://oaikba.sk/data/news/oaikba.sk/2020/jazero-les-molo_177171_sm.jpg