Obchodná akadémia

Krúžky

V školskom roku 2018/19  v  škole pracujú tieto krúžky:

Krúžok matematiky

vedúci krúžku: Mgr. Alena Parajková

Účtovníctvo na PC

vedúci krúžku: Ing. Ľuboslava Nemcová

Účtujeme v programe KROS

vedúci krúžku: Ing. Eva Poloniová

Účtovníctvo pre maturantov

vedúci krúžku: Ing. Danica Krajňáková