Obchodná akadémia
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

S bankovým sektorom

OA IKBA spolupracuje s predstaviteľmi odbornej verejnosti bankového sektora. Bankové inštitúcie javia záujem na cielenej príprave absolventov školy pre ich potreby, pravidelne sa zúčastňujú na našej škole prezentácií a odborných  prednášok zameraných na aktuálne  bankové a finančné ponuky a produkty. V rámci vzájomnej spolupráce a zmluvných vzťahov zabezpečujú odbornú prevádzkovú prax pre študentov OAIK BA, ktorá je povinným vyučovacím predmetom.

Naše partnerské subjekty zo sféry bankovníctva:

UniCredit Bank, Tatrabanka, Slovenská sporiteľňa, VUB