Obchodná akadémia

Harmonogram podujatí

Harmonogram stretnutí rodičov žiakov v šk. roku 2018/2019

Stretnutie rodičov žiakov prvého ročníka                11.09.2018

Zasadnutie rodičovskej rady                                      11.09.2018

Triedne schôdze rodičov žiakov všetkých tried      11.09.2018

Triedne schôdze rodičov žiakov všetkých tried      11.12.2018

Triedne schôdze rodičov žiakov všetkých tried      16.04.2019

Harmonogram pedagogických rád v šk. roku 2018/2019

Prevádzková porada, doklasifikačná porada        31.08.2018 

Pedagogická rada, prevádzková porada                03.09.2018        

Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 1. štvrťrok šk. roku 2018/2019                                                                  13.11.2018  

Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 1. polrok šk. roku 2018/2019                                                                  22.01.2019

Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 3. štvrťrok šk. roku 2018/2019                                                                 16.04.2019

Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov 4. ročníka OA a 5. ročníka BOA za 2. polrok šk. roku 2018/2019                    07.05.2019/04.06.2019 (pre IV.D, IV.E, IV.F)

Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 2. polrok šk. roku 2018/2019                                                                  25.06.2019

Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov prvého, druhého, tretieho, štvrtého a piateho ročníka po opravných skúškach v náhradnom termíne za 2. polrok šk. roku 2018/2019                                                                  august 2019

Deň otvorených dverí - vo štvrtok 13. decembra 2018 v čase od 8.30 -12.30h

Imatrikulácie prvákov - v piatok 16. novembra 2018

 

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.