Obchodná akadémia
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Harmonogram podujatí

Harmonogram stretnutí rodičov žiakov v šk. roku 2020/2021

Zasadnutie rodičovskej rady                                          29.09.2020

Triedne schôdze rodičov žiakov všetkých tried        29.09.2020

Triedne schôdze rodičov žiakov všetkých tried        01.12.2020

Triedne schôdze rodičov žiakov všetkých tried        20.04.2021

Harmonogram pedagogických rád v šk. roku 2019/2020

Pedagogická rada, prevádzková porada               29.09.2020        

Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 1. štvrťrok šk. roku 2020/2021                                                                  24.11.2020  

Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 1. polrok šk. roku 2020/2021                                                                26.01.2021

Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 3. štvrťrok šk. roku 2020/2021                                                                20.04.2021

Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov 4. ročníka OA a 5. ročníka BOA za 2. polrok šk. roku 2020/2021            04.05.2021

Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 2. polrok šk. roku 2020/2021                                                              24.06.2021

Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov prvého, druhého, tretieho, štvrtého a piateho ročníka po opravných skúškach v náhradnom termíne za 2. polrok šk. roku 2020/2021                                                                august 2021

 

 

Deň otvorených dverí - vo štvrtok december 2020 -január 2021 v čase od 8.30 -12.30h (v závislosti od ukončenia dištančného vzdelávania)

Imatrikulácie prvákov - v piatok 13. novembra 2020