Obchodná akadémia
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Aktivity

Aktivity a prezentácia školy, žiakov a učiteľov

Pravidelne organizujeme rôzne školské aj mimoškolské aktivity súvisiace nielen s výchovno-vzdelávacím procesom, ale aj inou spoločenskou problematikou. Sú to predovšetkým:

 • súťaž "Mladý účtovník",
 • školské a regionálne kolá olympiád v ANJ a NEJ,
 • stretnutia a prednášky s predstaviteľmi finančných inštitúcií, spolupracujúcich firiem, významných osobností
 • Dni otvorených dverí - organizované pravidelne v  zimných mesiacoch
 • odborná spolupráca s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave,
 • študentská kvapka krvi,
 • výmenné návštevy s partnerskými školami v zahraničí, najmä v Rakúsku,
 • koncerty, exkurzie, besedy a poznávacie zájazdy
 • aktivity pod záštitou UNICEF, 
 • Úsmev ako dar 
 • Liga proti rakovine,
 • Deň narcisov,
 • Úsmev ako dar,
 • športové súťaže,
 • súťaže v predmete Administratíva a korešpondencia.

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.