Obchodná akadémia
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Výchovno-vzdelávacia činnosť

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2013/14

Správa o výchovno -vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/15

Správa o výchovno -vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/16

Správa o výchovno -vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/17

SPRÁVA o výchovno -vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/18

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/20