Obchodná akadémia
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Preukaz žiaka ISIC/EURO<26

 

isic

Preukaz žiaka ISIC (International Student Identity Card)/EURO<26 je:

1. identifikačným preukazom žiaka školy

 • slúži na identifikáciu žiaka v škole alebo mimo nej (nahrádza papierový preukaz školy)
 • na preukaze sa nachádza:

                  a) logo školy
                  b) názov školy 
                  c) osobné údaje žiaka
                  d) fotografia žiaka (28x34 mm)

2. čipovou kartou na MHD, SAD a železniciach

 • nahrádza papierové potvrdenie pre potreby dopravcov a tri samostatné preukazy, na základe ktorých má žiak strednej školy nárok na zľavnené cestovné v MHD, na linkách SAD a na železniciach.
 • pred prvým použitím preukazu:

1. v SAD a MHD je potrebné dať si svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 zaevidovať do systému na predpredajnom mieste dopravcu. V SAD sa naň dá nahrať kredit, v MHD sa naň dá nahrať predplatný cestovný lístok a ďalej sa preukaz používa ako bežný preukaz vydaný dopravcom

2. na železniciach má držiteľ preukazu 50 % zľavu na lístok v 2. vozňovej triede na ktorejkoľvek trase v rámci celého Slovenska. Stačí si pri kúpe lístka vyžiadať "žiacky cestovný lístok". Ten sa predáva aj bez predloženia preukazu. Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 je potom potrebné predložiť pri kontrole cestovného lístka sprievodcovi vo vlaku.

 

3. medzinárodným identifikačným preukazom študenta ISIC

 • zelená strana preukazu a známka ISIC na aktuálny školský rok tvorí licenciu a zabezpečuje, že držiteľ preukazu je všade na svete považovaný za študenta denného štúdia. Vďaka tomu má k dispozícii viac ako 40.000 zliav a výhod na Slovensku a vo svete. Miesta, kde je možné licenciu ISIC využiť, sú zvyčajne označené nálepkou s logom ISIC.
 • Zoznam zliav na ISIC na Slovensku
 • Zoznam zliav na ISIC vo svete

 

4. európskou kartou mládeže EURO<26

 • modrá strana preukazu a známka ISIC na aktuálny školský rok tvorí licenciu EURO<26. Licencia EURO<26 sprístupňuje viac ako 50.000 zliav a výhod na Slovensku a v Európe. Miesta, kde je možné licenciu EURO<26 využiť, sú zvyčajne označené nálepkou s logom EURO<26.
 • Zoznam zliav na EURO<26 na Slovensku
 • Zoznam zliav na EURO<26 v Európe


5. čipovou kartou, ktorá nahrádza papierové stravné lístky

 • vďaka čipu vloženému v preukaze je možné preukaz využívať aj ako stravný lístok. Podmienkou je, že škola má zakúpený stravovací systém, v rámci ktorého je možné použiť čipové preukazy.

6. elektronickou vstupenkou na kultúrne a športové podujatia

 • preukaz je možné použiť ako vstupenku na niektoré kultúrne alebo športové podujatia zakúpené cez Ticketportal. Pri rezervácii cez Ticketportal stačí zadať číslo čipu a pri vstupe na podujatie potom stačí priložiť svoj preukaz k turniketu. Na niektoré podujatia predávané cez Ticketportal je tiež poskytovaná zľava na licenciu ISIC a EURO<26 (letné festivaly, divadlá,...).

7. elektronickou peňaženkou

 • vo FaxCopy aj s 10% zľavou na kopírovacie a reprografické služby na licenciu ISIC a EURO<26

8. preukazom pre vedecké a univerzitné knižnice

 • preukaz je možné používať aj ako identifikačný preukaz čitateľa, takže nie je potrebné platiť za knižničný preukaz

9. platný vždy na jeden školský rok!!!

 • jeho platnosť na ďalší školský rok sa predlžuje:

1. známkou ISIC - licencia ISIC a EURO<26 sa predlžuje zakúpením známky ISIC na nový školský rok. Známka stojí 10 EUR. Dostanete ju priamo na škole (u pani tajomníčky) alebo v pobočkách CKM 2000 Travel. Skontrolujte si, či máte na modrej strane preukazu známku ISIC na nový školský rok. Bez aktuálnej známky ISIC bude preukaz neplatný.

2. priložením preukazu k stredoškolskému terminálu a obnovením elektronickej platnosti čipu vloženého v preukaze. Na to, aby mohol byť Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 používaný na zľavy v doprave (MHD, SAD a železnice), je potrebné aktualizovať ho na stredoškolskom termináli. Vždy v septembri je preukaz potrebné priložiť k terminálu a za 1 – 2 sekundy je preukaz aktualizovaný. Stredoškolský terminál sa nachádza priamo na škole, prípadne na inom mieste, o ktorom sa môžete informovať u pani tajomníčky školy.

10. Kde si kartu vybaviť?

 • preukaz žiaka ISIC/EURO<26, známku ISIC a informácie o stredoškolskom termináli môžete získať u pani tajomníčky školy.
 • Súčasťou každej žiadosti o vydanie preukazu ISIC/EURO<26 je

                  a) jedna fotografia rozmerov 28x34 mm
                  b) preukaz totožnosti
                  c) členský poplatok 10 € / 301,26 Sk
 

11. Ako kartu aktivovať?

 • karta je vždy platná od 1.9. do 30.9. nasledujúceho roka. Platnosť preukazuje ISIC známka, ktorú je potrebné si vždy v novom školskom roku zakúpiť. Aktuálna známka ISIC Vás oprávňuje na zľavy u partnerov (obchody, reštaurácie, kiná, divadlá a ďalšie zľavy v zahraničí). Viac informácií nájdete tu
 • pre účely dopravy je karta platná od 1.7. do 30.6. nasledujúceho roka (teda karta platí aj cez letné prázdniny). Pre ďalšiu platnosť je potrebné kartu priložiť k terminálu alebo zaslať na aktiváciu do firmy EmTest už v priebehu júna. Žiakom, ktorí zmaturovali, končí štátom dotovaná zľava na dopravu dňom maturitnej skúšky alebo najneskôr 30.6.

12. Čo mám urobiť, keď stratím svoju kartu alebo sa mi poškodí?

 • Ihneď kontaktuj osobu, ktorá má na starosti ISIC karty v Tvojej škole (pani tajomníčka). Bude potrebné vyplniť žiadosť o duplikát Tvojej karty, uhradiť aktuálnu cenu duplikátu a do 48 hodín Ti bude vystavený nový preukaz. Tvoj starý preukaz bude ihneď zablokovaný proti zneužitiu a prípadný kredit, napr. v autobusovej doprave, Ti bude prehratý na novú kartu – s novým preukazom jednoducho pôjdeš na stanicu a na okienku požiadaš o prehratie.

13. Oplatí sa mi kúpiť si kartu aj so známkou, keď som v poslednom ročníku?

 • Určite áno. Svoju kartu môžeš využívať denno-denne u množstva partnerov a častokrát niektorí partneri poskytujú také zľavy, že už pri jednom nákupe sa Ti vrátia vynaložené peniaze.

14. Môžem získavať zľavy, keď nemám aktuálnu známku ISIC?

 • Nie. Je potrebné si zakúpiť aktuálnu ISIC známku, nalepiť ju na zadnú stranu karty do vyhradených políčok a prípadne si aktivovať kartu na termináli kvôli doprave.

15. Čo mám robiť, keď chcem využívať zľavu v podniku alebo obchode, ktorý ešte nie je partnerom ISIC?

 • Pošli e-mail na adresu recepcia(a)ckmsyts(.)sk s názvom a adresou daného obchodu a popisom zľavy alebo benefitu, ktorý by si chcel. Následne sa pokúsime prijať tento obchod medzi našich partnerov.

16. Čo v prípade, keď skončím školu? Môžem ďalej využívať zľavy?

 • Áno. Do Tvojich 26 rokov môžeš využívať kartu EURO<26 a nakupovať so zľavami u partnerov podporujúcich EURO<26. Ak pôjdeš na vysokú školu, tam automaticky budeš mať kartu ISIC -  každoročne si treba zakúpiť známku ISIC a pokračovať vo využívaní zliav.

17. Vydáva karty ISIC ešte niekto iný?

 • Nie, združenie CKM SYTS je výhradným vydavateľom preukazov ISIC, ITIC, EURO<26.

18. Ďalšie otázky?

 • Ak by ste na tejto stránke alebo na stránke www.studentskypreukaz.sk nenašli všetky potrebné informácie a odpovede na svoje otázky, zavolajte na číslo 0650 405 490 (volanie je za cenu miestneho hovoru) alebo napíšte na emailovú adresu recepcia(a)ckmsyts(.)sk. Informácie o zľavách v doprave (MHD, SAD a železnice) nájdete na www.emtest-sk.sk.