Obchodná akadémia
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Maturity

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2019

12. marec 2019 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

13. marec 2019 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk

14. marec 2019 (štvrtok) – matematika

  

Náhradný termín EČ a PFIČ MS

09. až 12. apríla 2019

  

Opravný termín EČ a PFIČ MS

  1. až 7. septembra 2019

 

 Ústna forma IČ MS

  20. -24 máj 2019

 

Ústna forma IČ MS SJL  - IV.D, IV.E, IV.F 

17.-20. jún 2019

 

CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

 

Slovenský jazyk a literatúra (SJL)

Trvanie EČ MS: 100 minút

Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS: 150 minút

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

 

Anglický jazyk (AJB1), nemecký jazyk (NJB1)

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Trvanie EČ MS: 100 minút

Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS: 60 minút

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

 
Anglický jazyk (AJB2), nemecký jazyk (NJB2)

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Trvanie EČ MS: 120 minút

Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS: 60 minút

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

 
Nemecký jazyk (NJC1)

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Trvanie EČ MS: 150 minút

Formát úloh: 64 úloh s výberom odpovede, 26 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS: 90 minút

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou, ktorého súčasťou môžu byť aj obrázky, tabuľky, grafy alebo doplnkový sprievodný text).

Matematika (MAT)

Trvanie EČ MS: 150 minút

Formát úloh: 20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede

 

 

 Všetky ostatné podrobné informácie sledujte TU