Obchodná akadémia
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kritériá prijímania žiakov - aktualizácia!

Na základe Usmernenia ministra školstva z 29.04.2020 vydávame nové Kritériá prijímania na štúdium pre študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium v nemeckom jazyku   a pre študijný odbor študijný odbor 6317 M  obchodná akadémia.

Prihlášky je možné podať prostredníctvom ZŠ do 15. mája a  k prihláške sa nevyžaduje potvrdenie od lekára. 

Kritériá - bilingválna obchodná akadémia, 5- ročné štúdium -2020-2021

Kritériá- obchodná akadémia, 4 - ročné štúdium - 2020-2020

 

Výsledky prijímacieho konania po prvom kole k 5. 6. 2020:

Odbor 6317 M 74  bilingválna obchodná akadémia 5-ročné štúdium v NEJ

Počet prijatých uchádzačov: 67

Počet voľných miest: 55

 

Odbor 6324 M obchodná akadémia (s rozšíreným vyučovaním ANJ) - 4 ročné štúdium

Počet prijatých uchádzačov: 8

Počet voľných miest: 9