Obchodná akadémia
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kritériá prijímania žiakov

Na základe Usmernenia ministra školstva z 29.04.2020 vydávame nové Kritériá prijímania na štúdium pre študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium v nemeckom jazyku   a pre študijný odbor študijný odbor 6317 M  obchodná akadémia.

Prihlášky je možné podať prostredníctvom ZŠ do 15. mája a  k prihláške sa nevyžaduje potvrdenie od lekára. 

Kritériá - bilingválna obchodná akadémia, 5- ročné štúdium -2020-2021

Kritériá- obchodná akadémia, 4 - ročné štúdium - 2020-2020