Obchodná akadémia

Učitelia, klapky, kabinety

Meno Klapka Meno Klapka
Ing. Jana Šebestová 112 Mgr. Jana Duchovičová 132
Ing. Eva Lackovičová 112 Mgr. Matej Crkoň 128
Ing. Ľudmila Prekopová 124 RNDr. Hana Bujnovská 121
Mgr. Barbora Adamová 132 Ing. Eva Poloniová 115
Tajomníčka: Adriana Darovcová 111 Mgr. Lenka Mikasová 118
Mgr.Jana Belišová 120 Mgr. Petra Murgáčová 127
Mgr. Štefan Bratko 130 Ing. Zuzana Tóthová 121
Mgr. Tatiana Kršiaková 132 Mag. Gerhard Ullram 128
Mgr. Miroslava Sedliaková-Struhárová 131 Mgr. Jana Šimková 120
PhDr. Erika Nemčeková 127 Mgr. Erika Školárová 113
PaedDr. Miriam Lazanová 127 Ing. Viliam Tupý 121
Ing. Danica Krajňáková 121 Mgr. Marcel Tinka 130
Mgr. Pavol Hrdina 130 Ing. Ľudmila Velichová, PhD. 117
Mgr. Ingrid Karácsonyiová 133 Ing. Zuzana Zámečníková 133
Mgr. Eva Košútová 118 Ing. Mária Závodná 120
JUDr. Gabriela Liptáková 114 Ing. Beata Žilinková 115
Účtovníčka: Oľga Popluhárová 122 Mgr. Pavol Žiga 131
Ing. Ľuboslava Nemcová 115 Mag. Martha Altmann 117
Mgr. Stanislava Durajová 118 Walter Denk 128
Mgr. Alena Parajková 115 Mag. Silvia Sumser 117