Obchodná akadémia
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Učitelia, klapky, kabinety

Meno Klapka Meno Klapka
Ing. Jana Šebestová/Šb 112 JUDr. Gabriela Liptáková/Li 114
Ing. Eva Lackovičová/Lc 116 Mgr. Karolína Vlašičová/Vl 128
Ing. Ľudmila Prekopová/Pr 124 Mgr. Petra Murgáčová/Mg 127
Ing.Ľuboslava Nemcová/ Nc 135 Bc. Alexandra Líšková/Ls 117
Mgr. Barbora Adamová/Ad 132 Mgr. Alexandra Nagyová/Ng 113
Mgr.Jana Belišová /Bl 120 PhDr. Erika Nemčeková/Ne 127
Mgr. Vladimíra Benešová/Bn 128 Mgr. Alena Parajková/Pj 115
RNDr. Hana Bujnovská /Bj 121    
Mgr. Matej Crkoň/Cr 118 Mgr. Miroslava Sedliaková Struhárová/Se  
Mgr. Nikola Čorbová/Čb 130 Mgr. Jana Šimková/Ši 120
Mgr. Déneši Blanka/De 118 Mgr. Viera Škvareková /Šk 120
Walter Denk/D 117 Mgr. Denisa Tenkelová /Te 130
Mgr. Jana Duchovičová/Dc 132 Mgr. Marcel Tinka/Tn 130
PhDr. Daniela Gondová/Gn 128 Ing. Zuzana Tóthová/Th 121
Mgr. Pavel Hrdina/Ha 130 Ing. Viliam Tupý/Tp 121
Mgr.Ingrid Karácsonyová/Ka 133 Ing. Beata Žilinková/Ži 115
PhDr. Ivana Kerestúrová, PhD /Ke 113 Ing. Zuzana Zámečníková/Zm 133
Ing. Danica Krajňáková/Kr 121 Mgr. Ing. Lazíková (NÁB) 128
Mgr. Tatiana Kršiaková/Kv 132 Mag. Brigitte Windbichler- Grohsmann 117
PaedDr. Miriam Lazanová/Lz 127 Mag. Gerhard Ullram 117

tajomníčka: Adriana Darovcová: 111

účtovníčka: Oľga Popluhárová: 122

školník: Ján Puchoň: 134

vrátnica: 123