Obchodná akadémia
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Triedy a triedni učitelia

TRIEDNI UČITELIA V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020
       
TRIEDA TRIEDNY UČITEĽ KLAPKA Zastupujúci TRIEDNY UČITEĽ
I.A Ing. Viliam Tupý/Tp 121 Ing. Zuzana Tóthová/Th
I.D Mgr. Miroslava Sedliaková- Struhárová /Se 131 Mgr. Jana Duchovičová/Dc
I.E Mgr. Ingrid Karácsonyová/Ka 133 PaedDr. Miriam Lazanová/Lz
I.F Mgr. Matej Crkoň/Cr 128 Mgr. Barbora Adamová/Ad
 
II.A Ing. Zuzana Zámečníková/Zm 133 Mgr. Štefan Bratko/Br
II.D Ing. Danica Krajňáková /Kr 121 Ing. Ľuboslava Nemcová/Nc
II.E Mgr. Jana Duchovičová /Dc 132 Mgr. Petra Murgáčová/Mg
II.F Mgr. Barbora Adamová /Ad 132 Mgr. Eva Košútová/Kš
       
 
III.A Ing. Beáta Žilinková/Ži 115 Mgr. Alena Parajková/Pj
III.D Mgr. Tatiana Kršiaková/Kv 132 Mgr. Jana Belišová/Bl
III.E

JUDr. Gabriela Liptáková /Li

114 Mgr. Ingrid Karácsonyová /Ka
III.F PaedDr. Miriam Lazanová /Lz 127 RNDr. Hana Bujnovská/Bj
 
 
IV.A PhDr. Erika Nemčeková/Ne 127 Ing. Erika Školárová
IV.D Mgr. Jana Šimková/Ši 120 Mgr. Pavol Žiga/Žg
IV.E RNDr. Hana Bujnovská /Bj 121 Ing. Danica Krajňáková /Kr
IV.F Mgr. Eva Košútová/Kš 118 Helena Kačová/Kc
       
V.D Mgr. Marcel Tinka/Tn 130 Ing. Viliam Tupý
V.E Mgr. Petra Murgáčová /Mg 127 Mgr. Marcel Tinka/Tn
V.F Ing. Zuzana Tóthová/Th 121 JUDr. Gabriela Liptáková/Li