Obchodná akadémia
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Triedy a triedni učitelia

TRIEDNI UČITELIA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021
       
TRIEDA TRIEDNY UČITEĽ Skratka Zastupujúci TRIEDNY UČITEĽ
I.AF Mgr. Marcel Tinka Tn Mgr. Vladimíra Benešová/Bn
I.C Mgr. Petra Murgáčová Mg Mgr. Karolína Vlašičová/Vl
I.D Mgr. Blanka Dénesi De Mgr. Matej Crkoň/Cr
I.E Mgr. Viera Škvareková Šk Mgr. Miroslava Sedliaková Struhárová/Se
 
II.A Ing. Viliam Tupý Tp Ing. Danica Krajňáková/Kr
II.D Mgr. Miroslava Sedliaková Struhárová Se Mgr. Pavel Hrdina/Ha
II.E Mgr. Ingrid Karácsonyová Ka PaedDr. Miriam Lazanová/Lz
II.F Mgr. Matej Crkoň Cr Mgr. Barbora Adamová/Ad
       
 
III.A Ing. Zuzana Zámečníková Zm Mgr. Alena Parajková/Pj
III.D Ing. Danica Krajňáková Kr Mgr. Marcel Tinka/Tn
III.E Mgr. Jana Duchovičová Dc PhDr. Daniela Gondová /Gn
III.F Mgr. Barbora Adamová Ad Mgr. Nikola Čorbová/čb
 
 
IV.A Ing. Beáta Žilinková Ži PhDr. Erika Nemčeková/Ne
IV.D Mgr. Tatiana Kršiaková Kv Mgr. Alexandra Nagyová/Ng
IV.E JUDr. Gabriela Liptáková Li Ing. Zuzana Tóthová/Th
IV.F PaedDr. Miriam Lazanová Lz Ing. Vilam Tupý/Tp
       
V.D Mgr. Jana Šimková Ši Ing. Jana Belišová/Bl
V.E RNDr. Hana Bujnovská Bj PhDr. Ivana Kerestúrová, PhD/ Ke
V.F Ing. Zuzana Tóthová Th RNDr. Hana Bujnovská/Bj