Obchodná akadémia

Triedy a triedni učitelia

TRIEDNI UČITELIA V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019
       
TRIEDA TRIEDNY UČITEĽ KLAPKA Zastupujúci TRIEDNY UČITEĽ
I.A Ing. Zuzana Zámečníková/Zm 133 Mgr. Štefan Bratko/Br
I.D Ing. Ľuboslava Nemcová /Nc 115 Mgr. Miroslava Sedliaková-Struhárová/Se
I.E Mgr. Jana Duchovičová/Dc 132 Mgr. Petra Murgáčová /Mg
I.F Mgr. Barbora Adamová/Ad 132 Mgr. Lenka Mikasová/Mi
 
II.A Ing. Beáta Žilinková/ Ži 127 Mgr. Alena Parajková/Pj
II.D Mgr. Kršiaková Tatiana /Kv 132 Mgr. Jana Belišová/Bl
II.E JUDr. Gabriela Liptáková /Li 120 Mgr. Ingrid Karácsonyová/Ka
II.F PaedDr. Miriam Lazanová /Lz 127 Mgr. Marcel Tinka /Tn
       
 
III.A PhDr.Erika Nemčeková/Ne 127 Ing. Erika Školárová /Šv
III.D Mgr. Stanislava Durajová/Du 118 Mgr.Pavol Žiga/Žg
III.E RNDr. Hana Bujnovská /Bj 127 Ing. DanicaKrajňáková /Kr
III.F Mgr. Eva Košútová /Ks 118 Ing.Mária Závodná/Zá
 
 
IV.A Ing. Erika Školárová /Šv 113 Ing. Beáta Žilinková/Ži
IV.D Mgr. Marcel Tinka /Tn 130 Mgr. Stanislava Durajová/Du
IV.E Mgr. Petra Murgáčová /Mg 127 Mgr. Eva Košútová /Ks
IV.F Ing. Zuzana Tóthová /Th 121 RNDr. Hana Bujnovská /Bj
       
V.D Ing. Eva Polóniová /Po 115 Mgr. Pavel Hrdina /Ha
V.E Ing. DanicaKrajňáková /Kr 121 Ing. Ľuboslava Nemcová /Nc
V.F Ing. Viliam Tupý /Tp 121 Ing. Zuzana Tóthová /Th