Obchodná akadémia
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Rakúski lektori

 

Od roku 1991 poskytuje OA IK BA nadaným  študentom možnosť absolvovať štúdium v bilingválnom päťročnom vzdelávacom programe 6317 6 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium v nemeckom jazyku na základe medzivládnych dohôd a vykonávacieho protokolu medzi Rakúskou a Slovenskou republikou za účinnej podpory Spolkového ministerstva školstva Rakúskej republiky a spolupráce s partnerskými školami vo Viedni a regióne Burgenlandu. Pri vzájomnej spolupráci vychádzame zo spoločných cieľov: 

  • na spoločných projektoch zabezpečujúcich efektívny transfer poznatkov a skúseností,
  • pri skvalitňovaní odbornej prípravy žiakov transferom metodicko-didaktických inovácií,
  • pri vzájomnej prezentácii vlastnej školy, mesta a krajiny,
  • pri poznávaní iných kultúr, histórie a životného štýlu.
V školskom roku 2020/21 vyučujú v bilingválnych triedach rakúski lektori: 
  • Mag. Brigitte Widbichler - Grohsmann – konverzácia v nemeckom jazyku
  • Walter Denk – aplikovaná informatika,  podniková ekonomika, tvorba a riadenie projektov
  • Mag. Gerhard Ullram - podniková ekonomika, aplikovaná informatika