Obchodná akadémia
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Rada školy

V Rade školy pri Obchodnej akadémii Imricha Karvaša Bratislava v školskom roku 2019/20 pracujú:

 1. JUDr. Gabriela Liptáková – predseda Rady školy- zástupca učiteľov
 2. Ing. Danica Krajňáková – podpredseda Rady školy - zástupca učiteľov
 3. Oľga Popluhárová – zástupca za nepedagogických zamestnancov
 4. Oľga Chrobáková – zástupca rodičov
 5. Ing. Július Krampl – zástupca rodičov
 6. Ing. Zuzana Ďurajová – zástupca rodičov
 7. Mgr. Rudolf Novák – zástupca OÚ Bratislava
 8. PaedDr. Anna Gabron – zástupca OÚ Bratislava
 9. Mgr. Bc. Miriam Valašiková– zástupca OÚ Bratislava
 10. Ing. Margita Zátorská – zástupca OÚ Bratislava
 11. Anna Mária Šestáková – zástupca žiakov