Obchodná akadémia
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Predmetové komisie

PREDMETOVÉ KOMISIE V ŠK. ROKU 2019/20: 

  1. PK všeobecno – vzdelávacích a iných  predmetov (MAT, APM, INF, DEJ, OBN, ETV, NAV, GEG,  HOG, BIO)

vedúca PK: Mgr. Ingrid Karácsonyová

  1. PK   PČOZ - praktickej časti odbornej zložky  (ÚČT, CVU, EKC, ADK, CAK, API, HOS)

vedúca PK: Ing. Danica Krajňáková

  1. PK  TČOZ - teoretickej časti odbornej zložky  (EKN, BAN, CBA, SBV, CFA, PRN, KMM, SEE, PRA, POE, TVZ, MKT, ZCU, SBW) 

vedúci PK: Ing. Viliam Tupý

  1. PK anglického a slovenského jazyka (ANJ, JOD, SJL)

vedúca PK: JUDr. Gabriela Liptáková

  1. PK nemeckého jazyka (NEJ, NJ1, NJ2, NJK)

vedúca PK: Mgr. Petra Murgáčová

  1. PK telesnej výchovy (TSV)

vedúci PK: Mgr. Marcel Tinka

7. PK rakúski lektori (POE, TDJ, ADK r, CVU r, API r, KNJ)

 vedúci PK: Mag. Gerhard Ullram

 

Výchovná poradkyňa: PaedDr. Miriam Lazanová

Koordinátor drogových závislostí: PaedDr. Miriam Lazanová

Koordinátor MS: JUDr. Gabriela Liptáková

Koordinátor Žiackej školskej rady: Mgr. Matej Crkoň

Predmetové komisie plnia riadiacu, organizačnú, kontrolnú, hodnotiacu a odborno-metodickú funkciu. Zasadajú podľa plánov práce, riešia metodické problémy, prípravu žiakov na súťaže, inováciu obsahu učiva, prípravu materiálov a podkladov pre maturitné skúšky. Sú poradným orgánom riaditeľky školy.