Obchodná akadémia
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Kontakty

Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava

Hrobákova 11
851 02  Bratislava
IČO: 30775426
kód školy: 616102
 
Telefón
02/624 113 53 
02/624 114 04
02/625 206 57 (účtovníčka)
02/625 206 58
 
Mail
 
Autobusové spojenie linkami č.
68, 83, 88, 92, 95, 96
 
Vedenie
Riaditeľka:
Ing. Jana Šebestová
tel.: 0911200839
 
 
Zástupkyňa riaditeľky pre výchovno-vzdelávacie činnosti:
Ing. Ľudmila Prekopová
tel.: 02/625 206 58
 
Zástupkyňa riaditeľky pre technické a ekonomické činnosti:
Ing. Eva Lackovičová
tel.: 02/624 114 04
 
Zástupkyňa riaditeľky pre výchovno-vzdelávacie činnosti:
Ing. Ľuboslava Nemcová
tel.: 02/625 206 58
 
 
Sekretariát
tajomníčka: Adriana Darovcová
tel.: 02/624 113 53 
 
ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ 
Pondelok, Streda, Štvrtok: 13:30 – 15:00 h