Obchodná akadémia
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Štúdium

V šk. roku 2018/2019   sa vyučuje podľa nasledovných školských vzdelávacích programov:

 

Názov školského vzdelávacieho programu  

 BANKOVNÍCTVO

 učebný plán pre žiakov I. a II. a III. a IV. ročníka TU

 

Kód a názov ŠVP        63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  
Kód a názov študijného odboru   

6317 M obchodná akadémia

(4-ročné denné štúdium

Názov školského vzdelávacieho programu

 ÚČTOVNÍCTVO A DANE

 

učebný plán TU
Kód a názov ŠVP      63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  
Kód a názov študijného odboru   

6317 M obchodná akadémia 

(4-ročné denné štúdium)   

   
Názov školského vzdelávacieho programu    BILINGVÁLNA OBCHODNÁ AKADÉMIA
Kód a názov ŠVP    63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  
Kód a názov študijného odboru   6317 M  74 obchodná akadémia – bilingválne  štúdium (5-ročné denné štúdium)  
 učebný plán pre žiakov I. a II.,III. a IV. ročníka   TU
 učebný plán pre žiakov  V.   ročníka   TU