Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Harmonogram podujatí

Harmonogram stretnutí rodičov žiakov v šk. roku 2021/2022

Zasadnutie rodičovskej rady                                          21.09.2021

Triedne schôdze rodičov žiakov všetkých tried        21.09.2021

Triedne schôdze rodičov žiakov všetkých tried        14.12.2021

Triedne schôdze rodičov žiakov všetkých tried        26.04.2022

Harmonogram pedagogických rád v šk. roku 2021/2022

Pedagogická rada, prevádzková porada               21.09.2021        

Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 1. štvrťrok šk. roku 2021/2022                                                                  23.11.2021  

Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 1. polrok šk. roku 2021/2022                                                                25.01.2022

Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 3. štvrťrok šk. roku 2021/2022                                                                26.04.2022

Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov 4. ročníka OA a 5. ročníka BOA za 2. polrok šk. roku 2021/2022            03.05.2022

Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 2. polrok šk. roku 2020/2021                                                              21.06.2022

Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov prvého, druhého, tretieho, štvrtého a piateho ročníka po opravných skúškach v náhradnom termíne za 2. polrok šk. roku 2021/2022                                                                august 2022

 

 

Deň otvorených dverí - štvrtok, 9. december 2021,  január 2022 v čase od 8.30 -12.30h 

Imatrikulácie prvákov - v piatok 19. novembra 2021