Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybavenie školy

Materiálno-technické vybavenie školy

Vybavenosť tunajšej školy je vzhľadom na súčasné možnosti a finančné prostriedky dodané prostredníctvom zriaďovateľa zo štátneho rozpočtu a vďaka projektovým aktivitám vyučujúcich veľmi dobrá. 

Odborné predmety sa vyučujú:

  • v 5 odborných učebniach, z ktorých každá je vybavená žiackymi PC stanicami, dataprojektorom. V každej učebni je k dispozícii internet a v rámci budovy školy wi-fi sieť,
  • v 4 učebniach vybavených interaktívnou tabuľou, dataprojektorom

Cudzie jazyky sa vyučujú:

  • v odborných učebniach cudzích jazykov – vybavených žiackymi PC stanicami s nainštalovaným vzdelávacím softvérom a s pripojením na internet

Telesná výchova sa vyučuje v priestoroch zrekonštruovaných v spolupráci s: www.skills.sk

  • malej telocvične s horolezeckou stenou a jamou,
  • veľkej telocvične,
  • pohybového štúdia s lyžiarskym trenažérom
  • posilňovne, zrekonštruovanej za účelom možnosti cvičiť workout, viac TU
  • vonkajšieho ihriska. 

Pre vyučovanie praktických odborných predmetov sú v priestoroch školy zriadené:

  • cvičná firma TU
  • cvičná banka

pričom do PC dodala software sponzorsky Nadácia Slovenskej sporiteľne, a.s.

Projekt cvičnej banky pod názvom Sporobanka sa úspešne realizoval v školskom roku 2010/2011 v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou, a.s.

V priestoroch školy sa nachádza školská jedáleň s kapacitou 140 miest, ktorá je v prenájme. 

DM ani iné ubytovacie zariadenie škola nevlastní.