Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie

Na našej škole sa každoročne uskutočňuje štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie.

Keďže Štátny stenografický ústav v Bratislave bol zrušený,  nástupnickou organizáciou pre realizáciu štátnych skúšok z písania na počítači a korešpondencie sa stala Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Naša škola spolupracuje s Katedrou pedagogiky už dlhé roky, nakoľko sme jednou z fakultných škôl pre prípravu učiteľov na získanie pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie odborných ekonomických predmetov.

Účelom štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie je preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností, návykov a schopností našich žiakov získaných v predmetoch administratíva a korešpondencia a cvičenia z administratívy a korešpondencie.

Štátna skúška pozostávala z dvoch častí:

1. časť: 10 – minútový odpis /žiaci musia mať rýchlosť najmenej 200 čistých úderov za minútu s minimálnou presnosťou odpisu 99,50 %

2. časť: vyhotovenie dvoch druhov písomností v normalizovanej úprave – STN 01 6910 v stanovenom časovom limite.

Každoročne sa tešíme sa na dobré výsledky našich žiakov.