Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Naše ciele

Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava má polstoročnú tradíciu. Pre svoje vzdelávacie programy, ktoré dbaju na prepojenie teórie s praxou, je škola považovaná za modernú vzdelávaciu inštitúciu reagujúcu na požiadavky trhu práce  s dôrazom na budúce možnosti uplatnenia našich absolventov v praxi, čo zabezpečuje úspešné budovanie kľúčových kompetencií našich študentov.

Aké sú naše ciele?

 • udržať výnimočné a stabilné postavenie školy v bratislavskom aj mimobratislavskom regióne,

 • dbať na rast kvality   a profesionality  pedagógov,

 • ponúknuť našim študentom kvalitné vzdelávanie pre ich budúcu profesionálnu kariéru prostredníctvom školských vzdelávacích programov, 

 • umožňovať našim študentom zahraničné odborné aj jazykové pobyty, 

 • neustále zdokonaľovať bilingválne vzdelávanie v nemeckom jazyku s možnosťou získať štátnu jazykovú skúšku z nemeckého jazyka (v spolupráci so Štátnou jazykovou školou),

 • poskytnúť v rámci všetkých ponúkaných školských vzdelávacích programov možnosť vykonať štátnu záverečnú skúšku z hospodárskej korešpondencie,

 • rozvíjať prostredníctvom vzdelávacích, kultúrnych a odborných projektov a aktivít dlhoročnú spoluprácu s našimi partnerskými zahraničnými školami,

 • zabezpečovať individuálny prístup k študentom prostredníctvom záujmových krúžkov, prípravy na olympiády, súťaže a medzinárodné študentské konferencie, medzinárodné veľtrhy cvičných firiem,

 • zabezpečovať odbornú prax pre študentov 3. a 4. ročníka v bankových, finančných a daňových inštitúciách, vo významných podnikoch,

 • nielen vzdelávaním, ale aj výchovou sa spolupodielať na všestrannom rozvoji osobností nášich študentov,
 • vytvárať pozitívnu pracovnú klímu a príjemné prostredia, udržiavať dobré medziľudské vzťahy v našej škole.