Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Predmetové komisie

PREDMETOVÉ KOMISIE V ŠK. ROKU 2021/22: 

  1. PK všeobecno – vzdelávacích a iných  predmetov (MAT, APM, INF, DEJ, OBN, ETV, NAV, GEG,  HOG, BIO, ADK, CAK), vedúca PK: Mgr. Ingrid Karácsonyová
  1. PK   PČOZ - praktickej časti odbornej zložky  (ÚČT, CVU, EKC, API, HOS), vedúca PK: Ing. Danica Krajňáková
  1. PK  TČOZ - teoretickej časti odbornej zložky  (EKN, BAN, CBA, SBV, CFA, PRN, KMM, SEE, PRA, TVZ, MKT, ZCU, SBW, DGR, DGZ), vedúci PK: Ing. Viliam Tupý
  1. PK anglického a slovenského jazyka (ANJ, JOD, KAJ, SJL), vedúca PK: JUDr. Gabriela Liptáková
  1. PK nemeckého jazyka (NEJ, NJ1, NJ2, NJK), vedúca PK: Mgr. Petra Murgáčová
  1. PK telesnej výchovy (TSV), vedúci PK: Mgr. Marcel Tinka

      7. PK rakúski lektori (POE, TDJ, ADK r, CVU r, API r, KNJ), vedúci PK: Mag. Gerhard Ullram

 

Výchovná poradkyňa: PaedDr. Miriam Lazanová

Koordinátor drogových závislostí: PaedDr. Miriam Lazanová

Koordinátor Žiackej školskej rady: Mgr. Matej Crkoň

Predmetové komisie plnia riadiacu, organizačnú, kontrolnú, hodnotiacu a odborno-metodickú funkciu. Zasadajú podľa plánov práce, riešia metodické problémy, prípravu žiakov na súťaže, inováciu obsahu učiva, prípravu materiálov a podkladov pre maturitné skúšky. Sú poradným orgánom riaditeľky školy.